Zvuky, světla a hudba

To jsou velmi důležité aspekty pro pro rozvoj smyslů dítěte, se kterými pracují Hračky, které učí.

Nejrychleji dítě samozřejmě pozná hlasy rodičů, nejdříve matky. Zvláště sbližující může být čtení. Čtení Vás s dítětem hodně sblíží. Prakticky v každém věku. A malé dítě nejen uklidňuje, ale také mu pomáhá s rozvojem vlastního hlasu.

Kromě čtení se jako až terapeutická ukazuje hudba. Dítě dobře rozpoznává např. rytmus. Klidná hudba tiší mysl, vede ke spánku a dokonce fyziologicky zpomaluje tep srdce. Vede ke zrychlení rozvoje základních pohybových (motorických) dovedností dítěte.

Otázka světla, ať už umělého nebo přírodního bývá sporná. Např. použít noční světýlko? Zraku dítěte trvá měsíce, než rozpoznává podobně jako dospělý. Zjistilo se, že pro dítě není noční světlo tak jasné jako pro dospělého. Noční světýlko může ale dítěti pomoci se zkoumáním svého okolí, když se probudí. Snižuje taky paniku při probuzení se do tmy.

Rozvoj smyslového vnímání pomáhá fyzickému rozvoji dítěte. Čím dříve začnete, tím rychleji bude Vaše dítě reagovat a tím rychleji se bude rozvíjet. Prohlédněte si jaké už existují možnosti a na rozvoji svého dítěte určitě nešetřete

produkty zvuky, světla a hudba: https://www.stavebnice4u.cz/zvuky--svetlo-a-hudba/