Reklamační řád

Adresa pro vrácení reklamovaného zboží:

            MANO Trade, s.r.o.
            Kladská 1/84
            500 03  Hradec Králové

Email pro písemnou komunikaci:  info@stavebnice4u.cz

 

I. Reklamace Dopravy - doručení poškozené zásilky dopravcem

 Při převzetí zásilky prosím zkontrolujte pečlivě její obal.

 • V případě zjevného poškození (propíchnutý či děravý karton, promáčklý nebo zlomený roh, naražená hrana obalu zásilku prosím nepřebírejte a zjištěné závady zaznamenejte do dokladů zásilky – Doručovací List. Stejně v případě zvuků signalizajících rozbití zboží uvnitř.
 • Pokud je obal neporušený, ale zboží uvnitř poškozeno, je nutné o této skutečnosti informovat reklamační oddělení naši společnosti neprodleně po zjištění poškození.
 • Pro urychlení vyřízení závady v přepravě, doporučujeme vytvořit fotodokumentaci doručené zásilky včetně transportního obalu a štítku.

 

II. Reklamace zboží, které má v záruční době vady

 • Reklamaci zboží v záruční době je potřebné podat písemně na níže uvedeném formuláři (Formulář pro reklamaci zboží) a to zasláním na email nebo klasickou poštou.
 • Kupující je povinen zkontrolovat obsah balení objednávky ihned po doručení zboží. V případě, že v originálním balení výrobce chybí součásti uváděny v návodu výrobce, je tuto skutečnost kupující neprodleně (max. do 3 dnů) nahlásit prodávajícímu prostřednictvým emailu s přiloženým reklamačním formulářem. Na pozdější reklamace obsahu (vyjímaje dílky puzzle) nebude brán zř
 • Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem), po fyzickém obdržení zásilky k reklamaci. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • V případě reklamace chybějícího dílku puzzle, je potřebné nafotit sestavené puzzle a vyplnit reklamační formulář a zákazníkovi je odesláno puzzle nové v co nejkratší době bez nároku na vrácení původního balení. 
 • O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem.
 • Je-li kupující fyzická osoba, lhůta pro vyřízení reklamace činí maximálně 30 dní. Je-li právnická osoba, není určena zákonná lhůta, nicméně se snažíme dodržet stejný termín jako u reklamace u fyzické
 • Přiměřené náklady v případě oprávněné reklamace, budou kupujícímu vyplaceny po jejich doložení (scan účtenky za poštovné atd) a zaslání na adresu info@stavebnice4u.cz
 • Reklamované zboží zašle kupující (na své náklady) na výše uvedenou adresu.
 • Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 773 833 653 a to v pracovní dny 8:00 do 15:30 hod nebo na email: info@stavebnice4u.cz .
 • Reklamovat nelze dárky navíc připojené k objednávce nebo k položce.